Projekt - Już pływam
Zielona Szkoła Junoszyno 2015
Nasze Przedszkole - Zapraszamy
Imprezy i uroczystości!
Z Życia Szkoły - nasze osiągnięcia

Historia

Historia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Stróżach

Szkoła Podstawowa w Stróżach istnieje od 1 wrzesnia 1910 roku a miesciła się w domu u państwa Kaczmarczyków obecnie w tym domu, gdzie mieszka pan Jan Witek. Pierwsza nauczycielka była pani Aniela Łanówna, po niej przybył pan Karol Winiarski, którego pózniej przeniesiono do Dzierżanin, a na jego miejsce 27 stycznia 1911 roku Rada Szkolna Okręgowa zamianowała pania Janinę Reszplerównę, która po dwóch miesiacach została przeniesiona do Mokrzysk, a na jej miejsce dekretem z dnia 1 marca 1911 roku zamianowano pana Jana Krzęciosza, który pracował do 1 stycznia 1912 roku. Następnie przeniesiony do szkoły w Zdoni. Na jego miejsce powołano pana Pawła Chamiołę. W roku 1926, pan Paweł Chamioło wraz z żona zostaje przeniesiony do Szczurowej, a na jego miejsce powołano pana Zenona Salija, który 1 wrzesnia 1927 roku opuscił tę szkołę, a na jego miejsce zamianowano pania Stanisławę Tokarzewska która przybyła z powiatu Pilzno. Do szkoły w tym czasie uczęszczało 49 uczniów, a religii uczył ksiadz Tomasz Bułat wikariusz z Zakliczyna. Dnia 10 wrzesnia 1931 roku pani Stanisława Tokarzewska opuœciła tutejsza szkołę, a na jej miejsce mianowano paniš Michalinę Zasławskš, która przybyła ze wsi Faœciszowa. Dnia 4 listopada 1937 roku pani Zasławska Michalina wyjechała do szkoły do Wróblowic, na podstawie pisma Inspektoratu Szkolnego w Tarnowie, obowišzki nauczycielki przydzielono pani Czarnik Janinie, która pracowała do roku 1940, a po niej obowišzki nauczyciela kierujšcego w tutejszej szkole objał pan Kopacz Ferdynand. Od 1 wrzesnia 1941 roku szkoła liczyła 95 dzieci. A w roku 1942 liczba dzieci wynosiła 108 i były już 4 klasy. Były to klasy łšczone: pierwsza z druga, trzecia z czwarta. W roku 1944 przydzielono dla szkoły kawałek gruntu z pastwiska gromadzkiego i został rozszerzony ogród szkolny, który póŸniej ogrodzono. 30 kwietnia odchodzi ze szkoły pan Kopacz wraz z żonš i wraca na Slask, a obowiazki nauczycielki kierujacej szkoła od 1 maja 45 roku powierzono pani Zalasińskiej Czesławie, która podczas wakacji przeprowadziła gruntowny remont szkoły. Liczba dzieci w szkole ogólnie malała i w roku 1957 uczyło się 56 dzieci. Klasy czwarte i piate uczyły się w sali budynku poddworskiego, a klasy I, II, III w budynku własnym. W roku 1958 do szkoły mianowano nauczycielkę Michoń Natalię. W roku szkolnym 1960/61 następuje zmiana kierownictwa szkoły. Obecna Zalasińska Czesława przeniesiona zostaje na własna prosbę do Fasciszowej. Kierownictwo w tutejszej szkole obejmuje Władysław Soból, a nauczycielami szkoły sš: dotychczasowa nauczycielka Michoń Natalia i Stanisława Soból. W szkole ucza się klasy od I do VI z liczba 79 uczniów. W szkole w Stróżach znajdowała się jedna sala lekcyjna, dwa pokoje i kuchnia, nauka była prowadzona w czworaku. Najpierw były dwie sale, pózniej trzy, a na piętrze była swietlica wiejska. W roku 1961/1962 do szkoły przychodzi nauczyciel Warias Eugeniusz, a pani Michoń Natalia przeniesiona do Rudy Kameralnej. Dochodzi jedna klasa – klasa VII, a w roku 1962 do szkoły przychodzi pani Macheta Alicja. W roku 1963/1964 pan Warias Eugeniusz zostaje powołany do wojska, a na jego miejsce przychodzi Janik Maria. W roku 1966 postanowiono zmniejszyć szkołę w Stróżach do czterech klas o dwóch nauczycielach, jednak na wniosek kierownictwa szkoły zostało zwołane zebranie aktywu wiejskiego POP – PZPR i na tym zebraniu opracowano wniosek do GRN w Zakliczynie o budowie wspólnej szkoły dla obwodu Stróże i Zdonia na pograniczu wsi na terenie stróskim. Wniosek nie został przyjęty na sesji z powodu sprzeciwu radnych ze Zdoni. Władze partyjne w powiecie wydelegowały komisję lokalizacyjnš, która wniosek uznała za słuszny i po wspólnych zebraniach Komitetów Rodzicielskich zostały podjęte wstępne kroki do opracowania dokumentacji. W roku 1966/1967 dochodzi jedna klasa – klasa VIII i szkoła wówczas liczy 106 uczniów. W roku 1967/1968 do szkoły przychodzi pani Maria Ciurus i Maslanka Janina. W roku 1969 Przedsiębiorstwo Budowlane w Krakowie – Grupa Robót w Brzesku rozpoczęła pracę na placu budowy nowej szkoły. Po dokonaniu wykopów przerwano pracę do marca 1970 roku. Od marca przystapiono do prac montażowych. Zakończenie budowy planowano na 31 sierpień 1971 rok. Budynek ten zostaje oddany do użytku z dniem 15 stycznia 1971 roku, a uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 31 stycznia 1971 roku. Za zgoda Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, zostało nadane szkole imię Tadeusza Kosciuszki. Kadrę pedagogiczna stanowili: Soból Władysław – kierownik, Soból Stanisława, Ciurus Maria, Malik Alicja, Stachoń Janina. Do pracowników należeli: Więcław Julian (wozny), Mleczko Stefan (palacz), Czuba Regina (sprzštaczka), Bagińska Helena (sprzštaczka). W latach 73/74 zdecydowano dokonać reorganizacji szkół, że klasy od 5-8 ze Zdoni będš uczyć się w szkole podstawowej w Stróżach, a szkoła podstawowa w Zdoni będzie filia o dwóch nauczycielach z klasami 1-4. Od roku 74/75 do szkoły w Stróżach przeniesieni zostali nauczyciele: Janina Bolechała, Majewska Zofia. W roku 1975/1976 nastšpiła likwidacja punktu filialnego w Zdoni i wszyscy uczniowie przeszli do szkoły podstawowej w Stróżach. Ogólna liczba uczniów-155. Po przejsciu na emeryturę obecnego dyrektora szkoły pana Władysława Sobola w roku 1984 na jego miejsce zostaje powołany pan Zdzisław Górnikiewicz. Sytuacja kadrowa szkoły przedstawia się następujšco: Bolechała Janina, Górnikiewicz Zofia, Litwa Bogdan, Majewska Zofia, Majewski Marian, Malik Alicja, Mietła Edward, Musiał Kazimierz, Soska Elżbieta, Kubicka Zofia, Kurek Jadwiga, Soska Piotr, Puławski Aleksander, Rogowski Jan, Swierkosz Bożena. W roku 1990 następuje zmiana dyrektora, na miejsce pana Zdzisława Górnikiewicza zostaje powołany pan Kazimierz Musiał, który pełnił tę funkcję 3 lata, ponieważ podjął decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę. Został ogłoszony konkurs na dyrektora który wygrała i objęła tę funkcję od 1 września 1993 mgr Majewska Zofia. W tym czasie na emeryturę odchodzi Marian Majewski i Alicja Malik. Zofia Majewska w 2002 podjęła decyzje o przejściu na emeryturę w związku z tym w roku 2002/2003 dyrektorem szkoły Podstawowej w Stróżach zostaje pani mgr Elżbieta Malawska-Pajor. Obsada kadrowa: Bolechała Janina, Górnikiewicz Zofia, Mietła Edward, Soska Elżbieta, Kubicka Zofia,  Soska Piotr, Maria Kuczyńska, Maria Rogowska,  Świerkosz Bożena. W 2004 roku na emeryturę przechodzi Janina Bolechała, a w 2006 Bożena Świerkosz, Zofia Górnikiewicz, Piotr Soska, w 2007 roku do Sącza odchodzi Maria Rogowska. Od roku 2007/08 kadra wygląda następująco:  Zofia Kubicka, Barbara Daniel, Elżbieta Soska, Monika Nakielny, Joanna Jamka, Bernadeta Jurek, Sylwia Żychowska, Edward Mietła, Agnieszka Gołąb, Aneta Dalek, Renata Pawłowska,  W 2011 na emeryturę przechodzi Edward Mietła a na jego miejsce przychodzi Łukasz Majewski. W 2014 odchodzi na emeryturę Elżbieta Soska a na jej miejsce przychodzi Izabela Kiermasz.                          

Dla nauczycieli

 

epodreczniki.png

edusc.png

bratek.jpg

ja-czytam.png

logo_LS.png

 

     

eko.jpg

 

      

 

Konkursy

 

    
 


 

Dla uczniów

dzieciak.png

 

Osoby online

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.