Szkoła Podstawowa w StróżachZnak Jakości Interklasa 2011/2012


Szkoła rozpoczęła starania o znak jakości Interklasa we wrześniu 2009r. W ramach starań:

Nauczyciele, rodzice i uczniowie działaja na rzecz bezpieczeństwa w sieci.

Jednym z punktów szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są działania w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Mimo wielu zalet korzystania z Internetu są też zagrożenia, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników. Dzieci korzystające z sieci komputerowej narażone są na kontakt z niebezpiecznymi treściami, których w Internecie sporo. By temu przeciwdziałać i zapewnić bezpieczne korzystanie z Internetu został opracowany program profilaktyczny, który jest propozycją działań jakie można podjąć na terenie szkoły, aby uchronić podopiecznych przed zagrożeniami. Jest on adresowany do uczniów nauczycieli i rodziców naszej szkoły, gdyż także oni nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesna technika informacyjna.
Cele:

Głównym celem programu jest profilaktyka zagrożeń i przygotowanie uczniów do bezpiecznego poruszania się w sieci.
Inne cele to:
- Zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu.
- Wyrabianie umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz przeciwdziałania im.
- Wyrabianie umiejętności klasyfikowania i wartościowania wiadomości zdobytych w Internecie.
- Uświadamianie korzyści wypływających z właściwego korzystania z sieci.
- Zapoznanie rodziców z powszechnością treści szkodliwych zamieszczonych na stronach internetowych.
- Informowanie dzieci, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie
- Przedstawienie rodzajów zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość).
- Uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w zakresie kontroli nad sposobami korzystania przez dziecko z Internetu.


zobacz cały program
Sprawozdanie z realizacji programu


Nauczyciele stosują komputery i technologię informacyjną, w tym możliwości sieci Internet, w pracy dydaktycznej lub jako element swojego warsztatu pracy.

mgr Sylwia Żychowska - Światło dawniej i dziś - eduk wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Soska - Porażenia prądem - edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Soska - Od paka do owocu - edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Soska - Historia pewnego ołówka- edukacja wczesnoszkolna
mgr Renata Pawłowska - Nasza parafia - religia
mgr Patrycja Martyka - The British Royal Family - j. angielski
mgr Barbara Daniel - Test o szkole i jej patronie - historia
mgr Bernadeta Jurek - Symbole Narodowe - j. polski


Biblioteka szkolna.

Biblioteka jako szkolne centrum informacji multimedialnej jest miejscem gromadzenia i udostępniania różnych materiałów/mediów dydaktycznych uczniom, ich rodzicom oraz  nauczycielom. Zarazem jest miejscem dostępu do informacji multimedialnej znajdującej się głównie w sieci, wspomagającej nauczanie. Biblioteka cały czas wspomaga i usprawnia multimedialne centrum wzbogacając się o nowe pomoce. Obecnie posiada cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, pakietem Office 2003, jeden 2010 wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym umożliwiającym drukowanie i skanowanie, aparat cyfrowy i kamera. Biblioteka pozyskała od zaprzyjaznionej ze szkołš firmy dwa laptopy i urzšdzenie wielofunkcyjne. W planie jest dalsze wyposażanie biblioteki w sprzęt komputerowy. W bibliotece uczniowie mają możliwość odrabinia lekcji, publikowania materiałów, dokumentowania różnorakich działań, komunikowania się i wiele innych działań korzystając z pomocy nauczyciela bibliotekarza. Uczniowie klasy III przekazali do biblioteki opracowane przez siebie dwie pozycje nowych lektur których jeszcze biblioteka nie posiada i są mało dostępne na rynku. Wychowawczyni udało się zdobyć ksero tych książek i na zajęciach komputerowych uczniowie przepisali, zrobili ilustracje, nastepnie wydrukowano, oprawiono i po sześć egzemplarzy przkazano do biblioteki. W posiadaniu bibliteki jest jeszcze inna lektura opracowana przez nauczyciela w postaci multimedialnej, jest to zbiór wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej "Rady nie od parady"- lektura klasy II.

Prezentacje multimedialne i lektury opracowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
- Szczepan Zawisza - gra dydaktyczna zobacz
Adrian Ramian - gra dydaktyczna zobacz
- Filip Wojtas - Warszawa zobacz
Izabela Rzepecka - gra dydaktyczna zobacz
- Sebastian Panek - Nasz patron zobacz
- Patrycja Wojtas - Bajka zobacz
- Aleksandra Dyngosz- Katyń zobacz
- Nikola Jastrzšb - tradycje Bozonarodzeniowe zobacz
- ucz. kl VI - Swięci naszego regionu zobacz
- klasa VI - Pamiatki wojenne zobacz
- klasa III - Jesień liscia Jasia zobacz opracowaną lekturę
- klasa III - Mój młodszy brat zobacz opracowaną lekturę

- Prezentacja poświęcona bibliotece szkolnej zobacz

Strona z pracami uczniów - zobacz
Druga strona z pracami uczniów - zobaczSzkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.


Sukcesy uczniów w konkursach - zobacz

Organizacja i udział uczniów w konkursach

Szkoła organizuje konkursy:
Szkoła w ostatnich dwóch latach 2009/10, 2010/11 organizowała następujace konkursy:

- recytatorski poezji patriotycznej
- czytelniczy "Znam przyjaciół Kubusia Puchatka"
- matematyczny "Mistrz matematyki" kl III
- informatyczny "Bóbr" - informatyczny "Tik-Tak" I edycja
- plastyczne - o różnej tematyce
- grafika komputerowa "Bożonarodzeniowa Kartka"
- prezentacja multimedialna "Patron naszej szkoły"
- ortograficzny dla klas III
W bieżacym roku szkolnym 2011/2012
- Konkurs "Bóbr" (4 uczniów)
- konkurs komputerowy na najpiękniejsza kartkę bożonarodzeniową
- IV szkolny konkurs czytelniczy "Znam Kubusia Puchatka i jego przyjaciół"
- Szkolny konkurs na prezentacje multimedialna "Bezpieczeństwo w sieci"
- Szkolny konkurs ortograficzny dla klas III "Kaktus"
-Szkolny konkurs ortograficzny kl IV-VI
- "Choinka malowana myszš" dla przedszkolaków"
- komputerowy "Jedz owoce i warzywa bedziesz zdrowy jak ryba" dla przedszkolaków
- Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej
- Szkolny konkurs czytelniczy "Sladami Stasia i Nel"
- Szkolny konkurs matematyczny
- Konkurs wielkanocny na najładniejsza kartkę
- konkurs informatyczny Tik Tak II edycja
Udział uczniów w konkursach:
W ostatnich dwóch latach 2009/10, 2010/11


2009/2010
Gminne i wojewódzkie
- Przeglad Kolęd i Pastorałek - organizator S.P Fasciszowa (4 uczniów)
- Zima w poezji - Gminny konkurs recytatorski organizator S.P w Zakliczynie (3 uczniów)
- Mistrz matematyki - 2010, 2011 dla klas III - S.P Paleśnica(2 uczniów)
- wojewódzki konkurs "5 porcji owoców warzyw lub soku" (3 uczniów)
- wojewódzki konkurs przyrodniczy - KO Kraków (2 uczniów)
- wojewódzki konkurs wiedzy biblijnej - Tarnów (3 uczniów)
Ogólnopolskie
- XI i XII ogólnopolski konkurs grafiki komputerowej "Bożonarodzeniowa kartka" - SNTI Warszawa (6 uczniów)
- III edycja ogólnopolskiego konkursu "Pan Karp kontra czarny ptak" - TPRiR w Warszawie (3 uczniów)
- IV edycja ogólnopolskiego konkursu "Pan Karp Europejczykiem" - TPRiR w Warszawie (15 uczniów)
- regionalny, ogólnopolski i polsko-litewski konkurs "Rzeźbiarze powierzchni ziemi" Muzeum geologiczne- Warszawa 2010 (5 uczniów)
- regionalny, ogólnopolski i polsko-litewski konkurs "Kamienne archiwum Ziemi" Muzeum geologiczne- Warszawa 2011 (1 uczeń)
- ogólnopolski konkurs "Kangurek" 12 uczniów
- Ogólnopolski konkurs na prezentację multimedialna "Sławni Polacy - Fryderyk Chopin" (3 uczniów)
- ogólnopolski konkurs komputerowy "Na wszelki wypadek" - portal "Na wszelki wypadek" (7 uczniów)
- ogólnopolski konkurs plastyczny "Słońce na drodze" - portal słońce na drodze (3 uczniów)
- ogólnopolski konkurs "Ocal okruchy historii - II wojna swiatowa" prezentacja multimedial. - portal Rok histroii najnowszej (3 uczniów)
- VI ogólnopolski konkurs plastyczny "Mój Brzechwa"- MDK-Lotnicza Kraków (3 uczniów)
- ogólnopolski konkurs plastyczny "Dzieci maluja do bajek" - Wyd. Pascal (5 uczniów)
- ogólnopolski konkurs gramatyczny - Interklasa 3 uczniów
- II ogólnopolski konkurs przedmiotowy "Zuch"dla klas I-III - CES Warszawa (7 uczniów)
. - konkurs na szkolna witrynę - Interklasa
- II Miedzynarodowy Konkurs Grafiki Komputerowej "Mój napiękniejszy sen" - Przedszkole "Jagódka" w Bydgoszczy
organizowany w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym przez ROPS.

Rok 2010/2011
- Konkurs czytelniczy - "Czy znam Kubusia Puchatka i jego przyjaciół"
- recytatorski konkurs o tematyce patriotycznej
- konkurs papieski - "Czy znam Jana Pawła II"
- Gminny konkurs plastyczny "Moja wakacyjna książka"
- Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
Ogólnopolskie
- "Wakacyjna opowieść" ogólnopolski konkurs internetowy - www.bajkopisarze.pl
- ogólnopolski konkurs plastyczny "Dziękuję Ci ziemio za wodę powietrzę i żywność" BGŻ Olsztyn (4 uczniów)
- ogólnopolski konkurs na plakat promujący program "5 razy owoce i warzywa" (3 osoby)
- ogólnopolski internetowy konkurs ekologiczny dla przedszkoli - Buliba.pl (klasa 0)
- Miedzynarodowy konkurs informatyczny Bóbr - (4 uczniów)
- Ogólnopolski konkurs "Planeta Energii" - (12 uczniów)
- Ogólnopolski konkurs plastyczny "Anioły Aniołki Aniołeczki" - Fundacja Ponad Granicami (6 uczniów)
- Ogólnopolski Konkurs dla przedszkoli "Basiowy Bal Pasiastych" (klasa 0)
- XII ogólnopolski konkurs grafiki komputerowej "Bożonarodzeniowa kartka" - SNTI Warszawa (6 osób)
- ogólnopolski konkurs matematyczny "Kangurek" (12 uczniów)
- ogólnopolski konkurs informatyczny "Tik-Tak" (7 uczniów)
- ogólnopolski konkurs muzyczny "Pociąg na scenę" (1 osoba)
- II ogólnopolski konkurs przedmiotowy "Zuch"dla klas I-III - CES Warszawa (7 uczniów)
- konkurs na szkolna witrynę - Interklasa
- Ogólnopolski Konkurs literacki - "Zwierzę w roli głównej" - xbook.pl (5 uczniów)
- Ogólnopolski konkurs komputerowy "Człowiek - Ziemia- Kosmos" (25 uczniów)
- regionalny, ogólnopolski i miedzynarodowy konkurs "Kamienne archiwum Ziemi - Muzeum geologiczne Warszawa (5 uczniów)
- V ogólnopolski konkurs "Pan Karp Europejczykiem" (17 uczniów)

Bieżący rok 2011/2012
- IV Konkurs czytelniczy - "Czy znam Kubusia Puchatka i jego przyjaciół" Natalia Socha kl III - I m-ce
Aleksandra Kornaś kl II - II m-ce
Wiktoria Wójcik kl III - III m-ce
-I Szkolny Konkurs "Pieśni Patriotycznej"
Kl V - I m-ce
kl 0 - II m-ce
Kl VI - III m-ce
- Konkurs Wiedzy "Skok Jaworzno" (4 uczniów)
Wojewódzkie
- IV Małopolski konkurs "Panteon Narodowy" - Miejsce patriotyczne w moim krajobrazie
Julia Bagińska kl IV - III m-ce
- Małopolski Konkurs Ortograficzny dla klasy III "Kaktus" (5 osób) Finaliści Konrad Szuba i Radosław Sułkowski kl III
Ogólnopolskie
Ogólnopolski i międzynarodowy Konkurs i nformatyczny "Bóbr" (4 uczniów)
- Ogólnopolski konkurs dla przedszkoli "Moja Mała Ojczyzna" (kl 0)
- Ogólnopolski konkurs internetowy "Choinka malowana myszka" (3 uczniów) II m-ce Amelia Kornas kl 0
- XIII ogólnopolski konkurs "Kartka Bozonarodzeniowa" SNTI - wyróżnienie Dawid Kusion
- Ogólnopolski konkurs internetowy dla przedszkoli "Jedz owoce i warzywa" (3 osoby)
- II edycja ogólnopolskiego konkursu "Planeta Energii (12 osób)
- ogólnopolski konkurs przedmiotowy "Zuch" dla klas I-III (12 osób)
- Ogólnopolski konkurs "kangurek" (15 osób)
- II edycja konkursu informatycznego Tik Tak (14 osób)
- europejski konkurs dla szkół "Uenergy" II edycja


Współpraca z partnerami

Współpraca szkoły z partnerami zobacz

W roku 2011 szkoła realizowała 3 projetky w ramach e-Twinning
- "Easter in Europe" ze szkołami w Chorwacji, Hiszpanii i 2 szkoły w Rumunii - zobacz prezentację
- "U4energy" ze szkołą w Rumunii - zobacz prezentację
- "My mama" ze szkołami Turcji, Włoszech i Rumunii - zobacz prezentację
Aktualnie realizujemy projekt "Legend of my region". Naszym partnerem jest szkoła z Turcji. zobacz powiększenie
Pracownia informatyczna dla społeczności lokalnej.

Szkolna pracowania wykorzystywana jest na kółka: informatyczne, j. angielskiego, plastyczne, matematyczne a nawet taneczne gdzie uczniowie opracowują choreografię, nagrywają płyty, tworzą filmy z występów.
Z pracowni korzystają także nauczyciele podczas warsztatów i szkoleń i rodzice dla któych organizuje sie lekcje pokazowe i szkolenia wykorzystując Laptop i rzutnik. Pracownia otwarta jest podczas wyborów i spotkań w ramach współpracy z innymi szkołami.
Pracowana informatyczna zobacz prezentację


Wyrównywanie szans.

- Platforma e-learningowa
Od 3 lat nauczyciele i uczniowie sysematycznie korzystaja z warztatów, szkoleń i kursów e-larningowych na róznych portalach edukacyjnych. Każdy nauczyciel z naszej szkoły ma na swoim koncie kilka takich szkoleń. Zaletą tego typu formy kształcenia jest brak ograniczeń czasowych i możliwość powrotu do podawanych treści. Uczeń i nauczyciel ma możliwość nie tylko sprawdzenia swoich postępów w nauce poprzez testy, ale także wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z prowadzącym i z współuczestnikami kursu.
- Projekt indywidualizacji nauczania
Szkoła uczestniczy w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, "Idywidualizacja nauczania w klasach I-III". Celem projektu jest realizacja programów rozwojowych, w zakresie wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji z powodu barier środowiskowych i psychologicznych poprzez zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia matematycznego. Projekt przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych z uczniem słabym, z uczniem zdolnym, zajęcia logopedyczne.
Więcej o wyrównywaniu szans zobacz prezentację


Inne osiagnięcia szkoły

- Szkoła z klasa
- Szkoła bez przemocy
- Szkoła miejscem odkrywania talentów
- Szkoła przyjazna chorym na cukrzycę
- DBI 2010,2011,2012
- Dzień wiosny w Europie 2009, 2010,
- Comenius 2011
- Uczniowie z klasš
certyfikaty dostępne na stronie szkoły w zakładce menu -certyfikaty

Uczeń klasy VI Szczepan Zawisza odbył warsztaty wakacyjne w ramach projektu EFS "Diament" 2011

zobacz powiększenie

Sukcesy nauczycieli:

Pani Elzbieta Soska
- Ekspert na liscie MEN ds. awansu zawodowaego nauczycieli
- Laureat (2005r) w wojewódzkim konkursie na publikacje "Wychowanie patriotyczne w nauczaniu przedmiotowym" organizator MCDN Kraków pod patronatem KO w Krakowie
zobacz powiększenie

- Laureat (2006r) w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz "Prawa dzieci" organizator: Fundacja Edukacja dla Demokracji
- Laureat II Ogólnopolskiego Konkursu na scenariusz "Wycieczka z Klasa" organizator: portal edukacyjny Interklasa (2006r)
- Laureat Ogólnopolskiego Konkursu na "Najciekawszy scenariusz lekcji wychowawczej" portal edukacyjny Interklasa (2007r)
zobacz powiększenie

- Laureat Ogólnopolskiego konkursu "Notebook dla aktywnego nauczyciela" - szkolny koordynator Interklasy. Certyfikat (2006r - 2008r).
zobacz powiększenie

- Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz lekcji wychowawczej "Bezpieczeństwo w sieci" Puchar lidera wychowania certyfikat 2007r organizator: Portal "Dziecko w Sieci"
zobacz powiększenie

- Wyróżnienie (2006r) w ogólnopolskim konkursie na scenariusz projektu edukacyjnego "Nasze ABC" (certyfikat) organizator: portal edukacyjny SNTI
zobacz powiększenie

- Laureat ogólnopolskiego konkursu na scenariusz zajęć "Czy wiesz co kupujesz?" - organizator Głos Nauczycielski Warszawa 2010r
- lauret ogólnopolskiego konkursu literackiego "Czy wakacje nauczycieli to bajka" - portal www.eduinfo.pl 2010
- laureat małopolskiego konkursu na scenariusz o tematyce patriotycznej - Panteon Narodowy - 2011r
zobacz powiększenie

Ponadto brała udział:
- w ogólnopolskim konkursie na publikacje chopinowskie (2007r) organizator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
- Udział w ogólnopolskim konkursie na sztukę teatralna (2008) organizator: Centrum Sztuki w Poznaniu
- Udział w ogólnopolskim konkursie na scenariusz zajęć "Ostrożnie i umiejętnie korzystaj z urzšdzeń elektrycznych" - Przyjazna energia. (2008) organizator: PTPiREE Poznań
- Udział w ogólnopolskim konkursie na nowatorskie publikacje edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym i przedszkolnym (2008r) organizator: Fundacja Edukacji Szkolnej
- Udział w polsko-ukraińskim konkursie na materiały edukacyjne o współpracy między naszymi krajami "Poznajmy bliżej naszych sasiadów" (2008r) - organizator: Fundacja Edukacja dla Demokracji
- Udział w ogólnopolskim konkursie na nowatorski scenariusz zajęć o Fryderyku Chopinie organizator: NCK Łódz 2010r
- Inne publikacje zamieszczone na stronach: spstroze.pl, www.interklasa.pl www.spstroze.szkoly.interklasa.pl www.scholaris.pl www.edudemo.pl www.panteonnarodowy.pl oraz w biuletynie SCE Tarnów
- jest prenumeratorem Biuletynu Interklasy i Vulkanu

Pani Barbara Daniel
- Wyróżnienie (2006r) w ogólnopolskim konkursie na scenariusz projektu edukacyjnego "Nasze ABC" (certyfikat) organizator: portal edukacyjny SNTI
zobacz powiększenie

Inne publikacje na stronach spstroze.pl, www.spzakliczyn.pl

Pani Bernadetta Jurek
- lauret ogólnopolskiego konkursu na scenariusz zajęć o tematyce ekologicznej organizator: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
zobacz powiększenie

wyróżnienie za oprcowanie autorskiego scenariusza i wystawienie sztuki teatralnej "SOS to Ziemia woła ludzi".
zobacz powiększenie
- publikacje na stronach spstroze.pl,

Pani Sylwia Żychowska
- lauterat wspólnie z uczniami ogólnopolskiego konkursu literackiego "Najeżone rymowanki"
zobacz powiększenie
- Dyplom Uznania za rozwijanie talentów pisarskich wsród dzieci.
zobacz powiększenie
- publikacje na stronach spstroze.pl, spstroze.szkoly.interklasa.pl,

Pani Agnieszka Gołab
publikacje materiałów na stronie spstroze.szkoly.interklasa.pl, www.interklasa.pl

Pani Aneta Dalek
certyfikat uczestnictwa w warsztatach języków obcych
zobacz powiększenie